Gizlilik Politikası

Yüzyıl Turizm Lojistik İşl. Tic. Ltd. Şirketi (Yüzyıl), faaliyetlerini yürütebilmek ve hizmet verebilmek amacıyla hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerin kişisel verilerini ofisleri, şubeleri, çağrı merkezleri, internet siteleri, sosyal medya hesapları, anlaşmalı/anlaşmasız kurumsal müşterileri veya benzeri kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamaktadır. Sunulan ürün veya hizmete göre değişkenlik göstermekle birlikte gerçek kişilerin TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, telefon, ikametgah adresi gibi kimlik ve iletişim bilgilerini, vize işlemleri için gerekli olan finansal ve görsel verilerini ve pasaport bilgilerini, havayolu, otel, araç kiralama gibi firmaların sadakat programlarına ait kart bilgilerini, tahsilat yapabilmek veya garanti amaçlı kullanmak amacıyla kredi/banka kartı bilgilerini (özellikle yazılı ve sözlü onay alınarak), kurumsal şirket anlaşması doğrultusunda hizmet verildiği durumlarda ilgili şirkete raporlama yapılabilmek amacıyla gerekli olan şirket içi pozisyon, personel numarası, departman adı gibi bilgileri saklamaktadır.

Yüzyıl, ulaşım, konaklama, araç kiralama, vize ve sigorta işlemleri, toplantı ve etkinliklik organizasyonu veya başkaca bir hizmetin yerine getirilmesi amacıyla hizmetten yararlananların bilgilerini, yurt içinde veya yurt dışında bulunan havayolu, otel, araç kiralama şirketi, konsolosluk, yetkili vize aracı kurumu, kongre kayıt acentesi, tur şirketi, sigorta acentesi, transfer firması ve bunun gibi hizmetlerin sağlanmasına aracılık eden ilgili firmalarla paylaşmaktadır.

Yüzyıl, sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde kolaylık sağlayabilmek, müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini yönetilebilmek, fatura düzenleyebilmek, raporlama ve denetim yapabilmek,  yasal gereksinimlerini yerine getirebilmek, ilgili mevzuatlar uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilebilecek bilgileri paylaşılabilmek amacıyla hizmetlerden yararlanan kişilere ait bilgileri  kendine ait veri tabanında saklamaktadır.

Yüzyıl’ın sunduğu hizmetlerden yararlananların rezervasyonları ve ödemeleri Yüzyıl'ın müşterisi olan şirketler tarafından yapılıyorsa,  yolcuyla ilgili bilgiler ve seyahat detayları bu şirket ve bu şirketin talep edeceği diğer üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmaktadır.

Yüzyıl, yukarıda belirtilen durumlar dışında kişisel veriler üzerinde başka bir işlem yapmamaktadır.

Yüzyıl’a her zaman info@yuzyilturizm.com.tr adresinden ulaşarak; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediği öğrenilebilinir, b) işlenmişse bilgi talep edebilir, c) işlenme amacı ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilir, ç) yurt içinde / dışında aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilir, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesi isteyebilir, e) "Kişisel Verilerin Korunması Kanun"unun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini talep edebilir f) verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteyebilir, g) otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

İletişim Adresi: İnebey Mah. Mustafa Kemal Bulvarı İnkilap Caddesi Şenkaya İş Merkezi No:2 Kat:1 34096 Aksaray / Fatih İSTANBUL