Hollanda Vizesi

Hollanda Vizesi

Hollanda Vizesi
Vize Başvuru Formu
İhtiyaç Duyulabilecek Dökümanlar
 • Spor kulübü / spor federasyonu tarafından gönderilen ve spor etkinliğine katılımı teyit eden davetiye veya akreditasyon belgesi.
 • Gönderen spor kulübü veya spor federasyondan alınmış sporcu lisansı.
 • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

 • Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • Vergi levhası
 • Sponsor ve/veya konaklamaya ilişkin belge
 • Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat
 • Vize müracaatı esnasında geçerliliği ve 10 yıldan fazla eski olmayan, imzalanmış bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu.
 • Pasaportunuzda en az 2 bos sayfada bulunması gerekiyor.
 • Pasaportunuz talep edilen vizenin suresi bitiminden sonra üç ay daha geçerli olması gerekir.
 • Pasaportunuzun birinci, ikinci ve son sayfanın fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Varsa eski pasaportlarınızı da ibraz etmeniz gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi tarafından tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış bir vize başvuru formu.
 • Ebeveynin pasaportunda kayıtlı çocuklar için ayrı bir başvuru formu doldurulması gerekir.
 • Yeni önden çekilmiş fotoğraf arka fonu beyaz olmalı 6 aydan daha eski olmamakla birlikte.
 • Schengen ülkeleri için istenen vize suresi kadar yurtdışı seyahat ve sağlık sigorta poliçesi, limit tutarı en az 30.000,-Euro olmalıdır.
 • Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.
 • Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler.
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler.
 • Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü.
 • Düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları.
 • İşveren mektubu ve/veya izin onayı
 • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK “hizmet dökümü”
 • Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
 • Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • Vergi levhası
 • Öğrenci Belgesi
 • Etkinliği düzenleyen firma tarafından gönderilen davetiye veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eser için gönderilen davetiye.
 • Ebeveyninden noter tasdikli muvafakat name.

Başvurunuz için gerekli belgeler;

 • Vize müracaatı esnasında geçerliliği ve 10 yıldan fazla eski olmayan, imzalanmış bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu.
 • Pasaportunuzda en az 2 bos sayfada bulunması gerekiyor.
 • Pasaportunuz talep edilen vizenin suresi bitiminden sonra üç ay daha geçerli olması gerekir.
 • Pasaportunuzun birinci, ikinci ve son sayfanın fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Varsa eski pasaportlarınızı da ibraz etmeniz gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi tarafından tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış bir vize başvuru formu.
 • Ebeveynin pasaportunda kayıtlı çocuklar için ayrı bir başvuru formu doldurulması gerekir.
 • Yeni önden çekilmiş fotoğraf arka fonu beyaz olmalı (6 aydan daha eski olmamamla).Bkz. fotoğraf açıklamaları
 • Schengen ülkeleri için istenen vize suresi kadar yurtdışı seyahat ve sağlık sigorta poliçesi, limit tutarı en az 30.000,-Euro olmalıdır. Bkz. sigorta açıklamaları
 • Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:
 • Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü.
 • Düzenli geliri gösterir belgeler: örnek: Son üç ayın maaş bordroları.
 • Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge.
 • Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir.

 

 • Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat.
 • AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla:
 • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı.
 • Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.
 • Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:
 • işveren mektubu ve/veya izin onayı.
 • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi.
 • Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname.
 • Vize müracaatı esnasında geçerliliği ve 10 yıldan fazla eski olmayan, imzalanmış bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu.
 • Pasaportunuzda en az 2 bos sayfada bulunması gerekiyor.
 • Pasaportunuz talep edilen vizenin suresi bitiminden sonra üç ay daha geçerli olması gerekir.
 • Pasaportunuzun birinci, ikinci ve son sayfanın fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Varsa eski pasaportlarınızı da ibraz etmeniz gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi tarafından tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış bir vize başvuru formu.
 • Ebeveynin pasaportunda kayıtlı çocuklar için ayrı bir başvuru formu doldurulması gerekir.
 • Yeni önden çekilmiş fotoğraf arka fonu beyaz olmalı (6 aydan daha eski olmamamla).Bkz. fotoğraf açıklamaları
 • Schengen ülkeleri için istenen vize suresi kadar yurtdışı seyahat ve sağlık sigorta poliçesi, limit tutarı en az 30.000,-Euro olmalıdır.
 • Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.
 • Konaklamaya ilişkin belge.
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler; son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü.
 • Düzenli geliri gösterir belgeler; Son üç ayın maaş bordroları.
 • Vize müracaatı esnasında geçerliliği ve 10 yıldan fazla eski olmayan, imzalanmış bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu.
 • Pasaportunuzda en az 2 bos sayfada bulunması gerekiyor.
 • Pasaportunuz talep edilen vizenin suresi bitiminden sonra üç ay daha geçerli olması gerekir.
 • Pasaportunuzun birinci, ikinci ve son sayfanın fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Varsa eski pasaportlarınızı da ibraz etmeniz gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi tarafından tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış bir vize başvuru formu.
 • Ebeveynin pasaportunda kayıtlı çocuklar için ayrı bir başvuru formu doldurulması gerekir.
 • Yeni önden çekilmiş fotoğraf arka fonu beyaz olmalı (6 aydan daha eski olmamakla.
 • Schengen ülkeleri için istenen vize suresi kadar yurtdışı seyahat ve sağlık sigorta poliçesi, limit tutarı en az 30.000,-Euro olmalıdır.
 • Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler.
 • Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü.
 • Düzenli geliri gösterir belgeler son üç ayın maaş bordroları.
 • Fuara katılacaksa giriş kartı veya katılıma ilişkin belgeler.
 • Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
 • Başvuru sahibi çalışan ise:
 • İşveren mektubu ve/veya izin onayı
 • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK “hizmet dökümü”